Porin ympäristövirasto on rakentanut luontoreitin yhdistämään Yyterin ainutlaatuiset luontokohteet, Yyterin santojen Etelä-Suomen arvokkaimman dyynialueen sekä lietteiden linnustoltaan arvokkaan maankohoamisrannan. Tutustu esitteeseen: Yyteri, satakuntalaista luontoa parhaimmillaan. 2015.

Yyterin sannat

Yyterin sannat on yksi Suomen ainoista aktiivisista dyynialueista. Erityisen arvokkaan Yyterin dyynialueesta tekee erilaisten dyynityyppien kehityssarja. Kehitys saa alkunsa rantaviivasta, jonka läheisyyteen syntyy uusia dyynejä maankohoamisen sekä aallokon rantaan tuomasta ja tuulen kuljettamasta hiekasta.

Yyterin lietteet

Dyynialueen eteläisenä jatkona on Yyterin lietteinä tunnettu alue, jonka linnustolliset arvot hakevat vertaistaan. Pesimäalueena lietteet ovat erityisesti kahlaajien suosiossa. Lietteet toimivat myös erinomaisena paikkana seurata arktisten lajien muuttoa, yhtä lintumaailman hienoimmista tapahtumista. Muuttomatkalla olevat linnut pysähtyvät lietteille ruokailemaan ja lepäämään, jolloin niitä on helppo tarkkailla. Toisinaan lintuja on tuhatmäärin.

Lietteiden reitti

Matkaa Yyterin sannoilta lietteille kertyy kolmesta viiteen kilometriin lähtöpaikasta riippuen. Matkaa voi taittaa myös enemmän ja osa reitistä ulottuu aina Selkämeren kansallispuiston alueelle. Reitti on merkattu viitoituksin ja lietteiden alue on katettu pitkospuin. Lietteiden aluetta voit tarkkailla useista reitin varrelle rakennetuista luontolavoista.

Voit tutustua reittiin myös Ulkoile Porissa -karttasovelluksella, joka toimii paikannuksen avulla myös mobiililaitteissa.

Voit myös tulostaa itsellesi kartan Yyterin reitistä.

Ja täältä löydät lisää tietoa:

Santojen lenkki, 5,3 km

Virkistäydy Yyterissä

Lähde: Porin ympäristövirasto