Esteettömyys Virkistyshotelli Yyterissä

Virkistyshotell Yyterissä esteettömyysnäkökulma on vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä. Kaikissa viime vuosina tehdyissä remonteissa ja parannuksissa yksi kriteeri toteutuksia valittaessa on ollut tilojen esteettömyyden lisääminen muun saneerauksen yhteydessä. Uskomme, että tulevaisuudessa yhä useamman asiakkaan hyvä palvelu edellyttää esteetöntä ympäristöä ja palvelua. Haluamme edesauttaa erityisesti toimimisen ja liikkumisen helppoutta, tilaa ja turvallisuutta ja sitä, että lasten tarpeet on huomioitu.

Osallistuimme vuosina 2009–2011 toteutettuun Kaikkien Yyteri -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli muun muassa lisätä alueen yrittäjien esteettömyysosaamista ja -tietoisuutta ja tukea palvelun tarjoajia esteettömyysmuutostöiden toteuttamisessa. Hankkeen yhteydessä toteutettiin esteettömyyskartoitus Invalidiliiton rakennetun ympäristön ESKEH-esteettömyyskartoitusmenetelmällä.

Viime vuosina olemme tehneet useita merkittäviä muutos- ja parannustöitä, jotka ovat lisänneet virkistyshotellin tilojen esteettömyyttä ja toimivuutta. Virkistyshotellissa on muun muassa:

  • korvattu ovelliset hissit automaattihisseillä
  • poistettu kynnyksiä
  • lisätty luiskia sekä paikoitusalueelle, sisäänkäyntiin että sisätiloihin
  • lisätty kaiteita mm. allasosastolle, pesu- ja saunatiloihin ja käytäville
  • korvattu hiekkarannalle johtava puinen lankonki asfalttipolulla
  • muutettu huoneita esteettömyyskriteerien mukaisiksi esteettömiksi huoneiksi
  • tehty kylpyläosastolle esteetön wc ja esteetön sauna.

Hotellikiinteistön ikä on tuonut omat haasteensa tilojen toimivuuden kehittämiselle. 1970-luvulla rakennettua kiinteistöä parannettaessa on jouduttukin tekemään kompromisseja, jotta esteettömiä ratkaisuja on saatu toteutettua. Johtoajatuksena on ollut tehdä tiloista ja toteutuksista mahdollisimman toimivia ja kaikkien käytettävissä olevia, vaikka kaikki esteettömyyskriteerit eivät välttämättä täyttyisikään. Pyrimmme myös tulevissa remonteissa ja hankkeissamme mahdollisimman esteettömään ympäristöön ja tiloihin.